Doğayla Dost Su Arıtım Çözümleri

 
 

Ters Osmoz Sistemleri

 
Günümüzde en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Osmoz farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran (zar) bulunan iki çözeltinin iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır.

Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya bir pompa ile osmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulandığında işlem ters ozmoz adını alır ve yarı geçirgen membran sadece saf suyu geçirerek; su içinde eriyik halde bulunan organik ve inorganik (tuzlu, acı, yüksek ilektenlik vb) maddeler, tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakterilerden arındırılır. %96-%99 oranında saf su elde edilir.

Ters osmoz sistemleri suda bulunan gazlar haricinde hemen hemen tüm yabancı maddeleri tutar. 1m^3/gün'den 1400m^3/gün'e kadar tüketim kapasitelerini tek gövdede karşılayan standart ters ozmoz modelleri mevcuttur. Daha yüksek tüketim kapasiteleri için projelendirilerek dizayn yapılmaktadır. Sistemlerin üç tip su için ters osmoz modelleri dizayn edilmektedir.

Tap Water Serisi Ters Osmoz Sistemleri
TDS'i 2000'e kadar olan şebeke sularının arıtımında kullanılırlar.

Brackısh Water Serisi Ters Osmoz Sistemleri
Yüksek iletkenlik değerine sahip suların arıtımı için dizayn edilmişlerdir. TDS'i 8000'e kadar olan suların arıtımında kullanılırlar.

Sea Water Serisi Ters Ozmoz Sistemleri
Deniz sularının arıtımı için dizayn edilmiş modellerdir. TDS'i 50.000'e kadar olan suların arıtımında kullanılırlar.

Tezgahaltı Ters Osmoz Sistemleri
Ters osmoz üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır. Ters osmoz sistemi Osmotik den geri tersine çevirmek için osmotik basınçtan daha fazla basınca gerek duyar.

Bu amaçla ters osmoz sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılır. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı su üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilerek suyun saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.

Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen ters osmoz sistemleri her türlü endüstriyel alanlar ve evsel uygulamalarda güvenle kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması,kirlenmesi ve yok olmasından dolayı, su şişeleme işletmelerinde birçok ünlü firmalar içme suyunun arıtımını ters osmoz sistemi ile gerçekleştirmektedir.


 
 
 
© Artem Isı Elemanları Su Arıtım Müh. Teknik Malz. San. Taahh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
(0282) 654 08 06