Doğayla Dost Su Arıtım Çözümleri

 
 

Tam Otomatik Yumuşatma Sistemleri

 
Su yumuşatma cihazları ham suda bulunan kalsiyum ve magnezyumu sudan uzaklaştırır, bu işlemi yapan mineral tankında bulunan katyonik reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan Ca ve Mg iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Na iyonlarını bırakır.

Reçinenin doyması dediğimiz; Na iyonlarının tükenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır. Su yumuşatma sistemleri aynı zamanda 1mg/L den fazla demir ve manganezide yakalar. Fe ve Mn'ın 1mg/Lden fazla olduğu sularda, yumuşatıcı ünitenin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtım yapılması gerekmektedir.

Sert Sudan Kaynaklanan Problemler;
Sert su daha fazla endüstride sorunlara yer açar. En büyük sorun ise kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak, ısı kayıplarına neden olmasıdır. Başka bir sorunda sert suların proseste ürünlerde kullanılmasıdır. Sudaki kireç oranı, ürünün kalitesini bozmakta ya da istenen kaliteye ulaşmak için daha fazla kimyasal harcanmasına neden olmaktadır. Evsel kullanımlarda ise; sert su ile yıkanan giysiler, zamanla solar ve sertleşir.

Sabun köpürmez. Ev aletleride sert sudan etkilenirler. Isıtıldıklarında kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat sudan ayrılır ve ısıtıcılar içinde birikirler. Zamanla cihaz aynı ısıya ulaşabilmek için daha çok enerji harcar ve ömrü kısalır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar.

Yumuşatma Sistemi Dizaynında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Kullanılacak olan mineralin absorbe katsayısı ve buna bağlı olarak gerekli mineral miktarı, mineral tankının büyüklüğü, otomasyon sistemi (tekli sistem, dublex sistem, triplex sistem, zaman kontrollü vb.)

Günümüzde en çok kullanılan su yumuşatma yöntemi; kuvvetli katyonik reçinelerle yapılır. Rejenerasyonu Na (sodyum) iyonu ile yapılan bu sistemde ham suyun reçine yatağından geçişinde Ca(kalsiyum) ve Mg(magnezyum) iyonları Na iyonları ile yer değiştirir.

Bu sistemlerde tekli, dublex ve triplex olmak üzere üçe ayrılır. Sistemlerde ham su sertliği saatlik ve günlük debiler çok önemlidir. Sistem ihtiyaca göre dizayn edilirken hangi sistemin daha ekonomik olduğu kontrol edilmelidir.

Su yumuşatma sistemlerinde de diğer sistemlerde olduğu gibi PE gövdeli tanklar ya da epoksi kaplı çelik tanklar kullanılmaktadır. Sistemlerde değişen tek nokta ise otomasyon sistemlerinin çalışma prensipleridir. Zaman kontrollü, hacim kontrollü, elektronik panel kontrollü (mikroprosesör), pnömatik ya da manuel olabilen bu sistemler her iki tank modelinde de kullanılabilmektedir.

Su Yumuşatma Sistemi Teknik Özellikleri:

Tekli Sistemler; Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunmaktadır.

Dublex Sistemler; Bir otomasyon valfi ve iki gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaçlarında ise, sistem iki otomasyon valfi, iki gövdeden oluşur ve iki tuz tankı bulunur. Bir cihaz serviste yumuşak su verirken diğer cihaz yıkama (rejenerasyon) yapmaktadır.

Triplex Sistemler; Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden oluşan bu sistemde; iki cihaz serviste iken bir cihaz yıkama yapmaktadır. Sertliğin ve debinin çok yüksek olduğu noktalarda ya da saatlik debinin iki dublex sistemle karşılanamadığı durumda daha ekonomik olduğu için tercih edilir.


 
 
 
© Artem Isı Elemanları Su Arıtım Müh. Teknik Malz. San. Taahh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
(0282) 654 08 06